Přijde práce za lidmi, nebo lidé za prací?

26. September 2018 (17:00 - 19:00)

Před více než 120 lety založili sourozenci Baťové závod na výrobu obuvi, který se stal celosvětovým fenoménem. Kromě podnikatelského úspěchu vznik Baťových závodů významně pomohl rozvoji města Zlína a okolí tím, že přilákal do regionu množství lidí. Současný trend fyzické mobility za prací je ale zcela opačný. Zaměstnavatelé přicházejí pouze do okolí velkých měst s dobrou infrastrukturou a kvalifikovanou pracovní silou, a přispívají tak k vylidňování ostatních regionů.

Z Unijního hlediska už není pohyb pracovních sil pouze svobodou, ale nutností. Podle zprávy OECD z června 2018 mobilita v rámci EU roste, ale je pořád relativně malá kvůli přetrvávajícím bariérám jako jsou jazyk, uznávání kvalifikací nebo rozdílná očekávání ohledně sociálního zabezpečení. Mobilita pracovní síly je v současnosti na úrovni EU pořád velkým tématem zejména díky nedávné snaze o zavedení principu stejné mzdy za stejnou práci na stejném místě, která vyvolala řadu polemik a podezření na porušování základních svobod volného pohybu a snižování konkurenceschopnosti uvnitř trhu.

Je vylidňování některých oblastí nezvratitelné, nebo je možné přilákat zaměstnavatele i do regionů? Jak může zamíchat kartami technologický pokrok a proměna nároků na pracovní pozice budoucnosti, u kterých je naopak možné pracovat odkudkoli? A jaký vývoj nás čeká u přeshraniční mobility v rámci EU? Bude se trh novým pracovníkům otevírat, nebo přijde vlna protekcionistických opatření ze strany členských států?

Na tyto i další otázky budeme hledat odpovědi na veřejné debatě dne 26. září od 17.00, která se koná v kavárně 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Debata předchází výroční konferenci Aspen Institute Central Europe hodnotící stav České republiky. Diskutovat a odpovídat na Vaše dotazy budou:

  • David Vávra, OGResearch, koordinátor expertní skupiny Aspen Institute CE
  • Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu
  • René Kubů, obchodní ředitel pro sektor veřejné správy,
   Microsoft Česká republika a Slovensko
  • Drahomíra Pavelková, Fakulta managementu a ekonomiky,
   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Diskusi bude moderovat Ivan Hodáč, prezident Aspen Institute CE.

Registraci na akci naleznete zde:

 

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.