Prokletí periferií a exekucí

06. May 2019 (17:30 - 19:00)

Debata navazuje na cyklus debat hodnotících politický, hospodářský a společenský vývoj České republiky v kontextu regionů na základě výsledků celoročního zkoumání expertních skupin Aspen Institutu CE. Ty byly prezentovány na výroční konferenci Kam kráčíš, Česko 2018, která hodnotila vývoj České republiky v oblastech Konkurenceschopnost, Kvalita vládnutí, Vzdělávání, Obrana a bezpečnost, a Kvalita života.

V porovnání s ostatními postkomunistickými státy zůstává důvěra v demokracii a instituce v Česku podprůměrná. Jedním z důvodů politicko-společenské nespokojenosti jsou rozdíly v kvalitě života – regiony se liší z hlediska sociální i ekonomické nerovnosti, bezpečnosti, dostupnosti či kvality vzdělávání. Zároveň existují velké nerovnosti kvality života i uvnitř krajů, mezi jednotlivými obcemi.

Hlavními stagnujícími problémy jsou problémy v nerovnosti ve vzdělávání či předlužení. Exekuce představují pro ČR jeden z nejvážnějších společenských problémů. Zatímco zadlužení domácností vůči HDP země je relativně malé, populace je nadprůměrně zatížena předlužením a spotřebními půjčkami. Tato situace má vážné společenské důsledky v podobě nárůstu šedého trhu práce, ztrát bydlení, recidivy trestných činů či narušování občanského soužití. Ve výzkumu společnosti MEDIAN ze srpna 2018 byly dle respondentů exekuce druhým nejvážnějším problémem ovlivňujícím kvalitu života hned po nezaměstnanosti.

V Olomouckém kraji podíl osob zasažených exekucí dosahuje přibližně 9 %, ale i zde existují zásadní rozdíly na úrovni jednotlivých okresů a obcí. Největší podíl exekucí zaznamenala v roce 2017 obec Horní Loděnice s 27,56 % a nejnižší obec Vyšehoří s 1,09 %. Podobné rozdíly lze nalézt také v Moravskoslezském kraji, kde se podíl občanů zasažených exekucí pohybuje okolo 10,8 %. Vysoký výskyt exekucí a následné snižování kvality života má také svůj politický dopad. Takto zatížení lidé často trpí nedůvěrou k základním státním institucím, volí extrémistické strany, či k volbám nechodí vůbec. V již zmíněné obci Obrnice se volební účast pohybuje pouze okolo 20 %.
Téma exekucí má vážné společenské přesahy, kterými je třeba se zabývat. Do Olomouce s Vámi přijedou debatovat:

➡ Daniel Prokop, sociolog a koordinátor expertní skupiny Aspen Institute CE
➡ Tomáš Pospíšil, zakladatel a ředitel projektu Exekutor má smůlu.cz, alumnus AYLP
➡ Martin Smejkal, student Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, člen spolku Nugis Finem a projektu Erudium

registrace

 

Debata je pořádaná ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Hospodářskými novinami.

 

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.