Společnost 4.0:
Jak se připravit na dopady technologické revoluce

16. May 2018 (18:00 - 20:00)

V rámci Týdne inovací 2018 připravujeme veřejnou debatu, ve které se budeme zabývat rozvojem technologií a jejich dopadem na efektivitu i podobu výroby, služeb i obchodních modelů. Probíhající technologická revoluce bude mít ve svém důsledku zásadní dopady do života lidí a organizace společnosti. Masové využití umělé inteligence a robotizace razantně změní strukturu trhu práce a požadavky na flexibilitu pracovní síly. Změní se podoba finančního systému, způsobů konzumace informací, uvažování o lokalizaci a pohybu. To vše s sebou přinese významné příležitosti, ale také výzvy. Jaké budou společenské dopady nastávající technologické revoluce? Jak posílit schopnost adaptace naší společnosti? Jak docílit toho, aby měly společenské změny více vítězů než poražených? Tyto otázky s vámi budou diskutovat:

Úvodní prezentace
Pavel Kysilka, 6D Academy
Daniel Prokop, výzkumná agentura Median

Panelová diskuse
Barbora Bühnová, Czechitas
Eduard Palíšek, Siemens Česká republika
Jan Straka, Učitel naživo

Moderuje
Petr Beneš, 6D Academy

Debatu připravujeme ve spolupráci s Opero a Abra Software.

Registrace na akci zde

 

 

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.